Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

A bambergi együttműködés

A bambergi Otto-Friedrich Egyetemmel történő együttműködés évtizedes múltra tekint vissza, korábban is nagyon aktív csere zajlott a két intézmény között. Ezen tapasztalatokra alapozva alakították ki a felek (német részről a Társadalom- és Közgazdaságtudományi Kar, illetve magyar részről a Közgazdaságtudományi Kar) a kettős diplomát adó programot. Ennek előzményeként előbb a felek ünnepélyes keretek között, 2010. márciusában aláírták az akadémiai együttműködésről szóló szerződést, majd 2010. októberében Mészáros Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és Godehard Ruppert a bambergi Otto Friedrich Egyetem elnöke által aláírt, kettős diplomát adó együttműködési megállapodást.

A felek remélik, hogy az együttműködés a hallgatói mobilitást növeli nemzetközi szinten, és egyben a két intézet közötti kutatói munkát is elősegíti. Az akadémiai egyezmény támogatja a cserediákok tanulmányait, valamint az oktatási és kutatási együttműködést. A kutatás és az oktatás területén az egyezmény a képzés és a tudomány nemzetközivé tételének céljait szolgálja. A két intézmény törekszik arra, hogy a közgazdászképzés területén a diákcserét a „European Economic Studies” részeként helyezzék előtérbe, a Bachelor tanulmányi szakasz részeként. A két intézmény támogatja az együttműködést a hallgatók, egyetemi oktatók cseréje, az oktatási és kutatási kooperáció és az új európai irányultságú tanulmányi folyamatok terén is.

A kettős diplomát adó képzési programban a KTK „Alkalmazott Közgazdaságtan” szakon tanuló, valamint a bambergi egyetem „European Economic Studies” szakos hallgatói vehetnek rész. A kettős diplomát adó képzésben résztvevő hallgatók részére a bambergi egyetemen eltöltött idő alatt az oktatás nyelve német, míg a bambergi egyetem kettős diplomát adó képzésben résztvevő hallgatói részére a Budapesti Corvinus Egyetemen eltöltött időszakban az oktatási nyelv angol.

Minden akadémiai évben 5-5 hallgató vehet részt a képzésben. A hallgatók két szemesztert töltenek a külföldi partneregyetemen. A külföldi tanulmányi idő alatt a hallgatók beiratkoznak az adott partneregyetemre, ott a szóban forgó intézmény hallgatóinak jogi státuszát kapják és az ott érvényes szabályok vonatkoznak rájuk is. Mindkét intézmény együttműködése alatt arra törekszik, hogy olyan ösztöndíj lehetőségeket, pénzügyi támogatási forrásokat találjon, amelyek hozzájárulhatnak a kettős diplomát adó képzési program megélhetési költségek fedezéséhez a társintézményben eltöltött szemeszterek alatt (pl. ERASMUS mobilitási program, DAAD támogatás stb.).

Azok a hallgatók, akik a közös képzést sikeresen teljesítik, megszerezhetik a BCE BSc in „Applied Economics” és a bambergi egyetem Bachelor of Arts (B.A) in „European Economics Studies” végzettséget. A „European Economic Studies” (EES) képzés koordinátora a bambergi Egyetemen Prof. Dr. Dr. h.c.H. H-Dieter Wenzel, míg az „Alkalmazott közgazdaságtan” képzés koordinátora a Budapesti Corvinus Egyetemen Dr. Balogh László. A koordinátori munkát egyetemünkön Wieszt Attila és Kocsis László segíti.

Bővebb információ a bambergi közös képzésről, itt letölthető.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.