Május - 2016
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Dékáni köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A Közgazdaságtudományi Kar dékánjaként köszöntöm hallgatóinkat, oktató kollégáimat és minden kari munkatársunkat a 2015/16-s tanévben. 

A felvételi időszakot követően büszkén állapíthatjuk meg, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem szakjaira jelentkezők érték el országosan a három legmagasabb felvételi átlagpontszámot, és ezek közül két szak Karunkon van. Ezúton is gratulálok az Alkalmazott közgazdaságtan és a Gazdasági- és pénzügy-matematikai elemzés alapszakra felvett hallgatóknak ezért a szép eredményért.

Új hallgatóink egy részének, a gólyáknak teljesen más életforma, újfajta tanulási rendszer, lényegében a felnőtté válás pillanatai jöttek el ezzel a tanévvel. Az Egyetem és benne Karunk korlátlan lehetőségeket és hatalmas kihívásokat tartogat a hallgatók számára. Korábbi életükhöz képest Önökre tör a „szabadság”, mely egyszerre jelenti a magánéleti önállóságot és a tanulmányok területen való önálló választási lehetőséget.

Új hallgatóink másik része már ismeri az egyetemi életet, már rendelkezik valamilyen felsőoktatási múlttal, és MA/MSc szakon, posztgraduális képzésben vagy doktori iskolánkban folytathatja tanulmányait. Oktató társaim nevében is remélem, hogy a Közgazdaságtudományi Kar tanszékein dolgozó oktatók és kutatók sok új és értékes ismerettel segítik szakmai fejlődésüket.

Minden hallgatónk, aki jól él a lehetőségekkel, élete legboldogabb periódusát töltheti itt, melynek befejezésével versenyképes, itthon és a világban jól használható végzettséghez juthat. Szoros kapcsolatban vagyunk a leendő munkahelyekkel és a gazdasági élet vezető szakembereivel. A pénzügyi, biztosítási és a kormányzati szektorból kapott visszajelzések alapján büszkén mondhatjuk el, hogy hallgatóink sikeres életpályák várományosai.

Oktatóink és munkatársaink a nyár elején Karunk egyik legnagyobb szerkezeti változását élték át. Tanszékeinkből a köztük levő szakmai munkakapcsolatok alapján intézeteket szerveztünk. Világgazdasági Tanszékünk a Társadalomtudományi Karra került át. Két szakunkat a következő felvételi tájékoztatóban már másik karok hirdetik meg. A változások ellenére fontos, hogy fenntartsuk eddigi magas színvonalú oktatási és kutatási tevékenységünket és nemzetközi szinten is összehasonlítható oktatási műhely maradjunk.

Mérlegelnünk kell, hogy melyek azok a területek, amelyek erősítik a kar jó hírnevét, és melyek azok, amelyeket javítani, korszerűsíteni kell a jövőben. A folyamatos munka közben kell fejlesztenünk napi oktatási és kutatási tevékenységünket annak érdekében, hogy karunk hosszú távon is jól prosperáló intézmény legyen, ahol érdemes lesz tanulni, kutatni és dolgozni.

Generációváltás előtt állunk a Karon. Meg kell őrizni a nyugdíj felé közelítő professzoraink jó tapasztalatait, és segítenünk kell az új generáció munkáját. Nagyobb emberi és szakmai megbecsülést érdemel az a fiatal, aki vállalja, hogy kezdő oktatóként társainál alacsonyabb jövedelmi helyzetben folyamatosan fejleszti tudását, és adja át ismereteit a hallgatóknak. A tudományos tevékenység erősödő támogatásával növelnünk kell a minősített fiatal oktatók körét, hogy néhány év után ők vehessék át a stafétabotot.

Bár a felsőoktatás területén nem olyan éles a verseny, mint a gazdasági élet egyéb területein, mégis fontos megőrizni Karunk presztízsét, hogy továbbra is itt tanulhassanak a középiskolák legfelkészültebb hallgatói, és itt dolgozhassanak a legmagasabb szintű oktató és kutatómunkát végző oktatók a közgazdaságtudományok területén. Ezt a törekvésünket segítheti elő az MNB-vel kötött együttműködési megállapodás éppúgy, mint a KSH által kezdeményezett és támogatott doktori program.

Igen eredményes új tanévet Kívánok karunk hallgatóinak, oktatóinak és mindazoknak a munkatársaknak, akik a közös munkánkat segítik. Bízom abban, hogy munkánkat új lendülettel és sokkal biztosabb feltételek között tudjuk folytatni.

 

Dr. Kovács Erzsébet

egyetemi tanár, dékán


 

Utolsó frissítés: 2015.10.02.