Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
31  

4. szám (2018 december)

Balogh Attila egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Baranyai Eszter mesteroktató, MNB Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Berács József egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem és Neumann János Egyetem

Csáki György Dr habil, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, SZIE GTK

Csóka Imola PhD hallgató, BCE Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

F. Liska Tibor tudományos munkatárs, MTA Sztaki, nyugdíjas

Fajd Petra egyetemi hallgató, EKE

Gajdócsi Gergely egyetemi hallgató

Hajdu Ottó egyetemi tanár, az MTA doktora, ELTE GTI, NJE

Hegedüs Éva főtitkár, Magyar Közgazdasági Társaság

Jámbor Zsófia PhD hallgató, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapesti Corvinus Egyetem

Jenei György Professor Emeritus, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Kolozsi Pál Péter egyetemi docens, MNB Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Kozák Sándor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Köves Pál professzor emeritus, Statisztika Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Kutasi Gábor egyetemi docens, MNB Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Neszveda Gábor egyetemi tanársegéd, MNB Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem,

Pál Tamás egyetemi adjunktus, ELTE Gazdálkodástudományi Intézet; tanszékvezető, Neumann János Egyetem, Közgazdaságtan és Üzleti Jog Tanszék

Papanek Gábor professzor emeritus, EKE

Pintér Fanni egyetemi hallgató, EKE

Pleschinger Gyula elnök, Magyar Közgazdasági Társaság

Polónyi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

Sáfián Klaudia egyetemi hallgató, EKE

Simonyi András George Washington Egyetem

Sipos Júlia tudományos újságíró, a BCE kulturális munkatársa

Szapáry György címzetes egyetemi tanár, MNB Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Szentes Tamás akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék

Tóth Nóra egyetemi hallgató, EKE

Török Imre közgazdász, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. gazdasági és műszaki főigazgatója

Trautmann László egyetemi docens, Mikroökonómia Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Veress Attila PhD, egyetemi docens, BGE

Veress József egyetemi tanár, az MTA doktora, ELTE GTI, NJE

Vonnák Balázs mesteroktató, MNB Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

    TARTALOM 

HOMLOKTÉR

Az innováció és az oktatás a versenyképesség alapvető tényezői. Az 56. Közgazdászvándorgyűlés főbb megállapításai

Polónyi István:  Az oktatás és a gazdasági fejlődés I. Education and economic development (the post-socialist model)

Berács József: Vállalkozás és vállalkozó egyetemek – Tanulságok a Corvinus Egyetem reformjaiból

Ha kifejeződik a becsvágy, akkor a törekvés sikerrel járhat. Interjú Simonyi Andrással, a George Washington University egyetemi tanárával

„It is true that a society that does not invest in its education is very short sighted”. Interview with Geert Bouckaert, professor at the KU Leuven Governance Institute, President of the International Institute of Administrative Sciences (Jenei György)

A HAZAI MONETÁRIS POLITIKA

Szapáry György: Bevezetés

Baranyai Eszter: Egyenlőtlenség és gazdaság: hogyan hatnak egymásra?

Kolozsi Pál Péter: Közgazdaságtani megújulás: a történelem és az intézmények jelentősége

Kutasi Gábor: A közgazdaságtan viszonya a természetes világhoz a XXI. században

Neszveda Gábor: A kiszámíthatatlanság fokozatainak szerepe a közgazdaságtanban 

Vonnák Balázs: Hol és hová tart a makroökonómiai modellezés?

TANULMÁNYOK

Jenei György: A modern európai állam, állami szuverenitás, népszuverenitás

Pál Tamás: Az európai mennyiségi lazítás jellemzői és perspektívái 

F. Liska Tibor: Szokatlan kísérleti közgazdaságtan 

Csáki György: A tajvani oktatási rendszer –kiút a közepes jövedelmi csapdából

Török Imre: Gondolatok a felsőoktatás (saját) feladatairól

Veress Attila – Hajdu Ottó – Veress József: A felsőoktatók felelősségéről

Papanek Gábor – Fajd Petra – Pintér Fanni – Sáfián Klaudia – Tóth Nóra: A gazdasági tudnivalók oktatása Magyarországon

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Jámbor Zsófia: Koopetíció, avagy a versengő együttműködés fogalmának szisztematikus irodalmi összefoglalója

ARCHÍVUM

Köves Pál: ,Mert a miénk kezdetben nem egészen olyan volt, mint a többi egyetem.”

Szentes Tamás: A társadalomtudományi kutatások és oktatás szemléleti és módszertani követelményeiről – afrikai tapasztalataim, élményeim tükrében

KÖNYVEKRŐL

Trautmann László: A tudásalapú gazdaság és a globalizáció

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

Gajdócsi Gergely: A közgazdaságtan morális kérdései – vallási eredettel

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

3. szám (2018 szeptember)

Balog Ádám PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

Balogh Attila egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bartók Viktor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István intézetigazgató, egyetemi tanár, Világgazdasági Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági alprogramjának vezetője

Csath Magdolna MTA doktora (DSc), egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Fási Csaba PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Halász Győző Mihály egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem 

Halász Zsolt közgazdász-informatikus, protestáns teológus, doktorjelölt a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 

Hardi Zsuzsanna egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem 

Hargitai Tibor PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 

Joan Miguel Tejedor-Estupiñan PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, senior research associate and lecturer at the  Faculty of Economics, Catholic University of Colombia 

Kovács Antal Ferenc PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 

Kovács Levente Tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem 

Kozák Sándor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem 

Nagy Balázs PhD hallgató, Soproni Egyetem 

Nguyen Trinh Th anh Nguyen PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 

Pálfi Nóra PhD hallgató, Szent István Egyetem 

Prajczer Petra egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem 

Recskó Márk egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem 

Sebastian Paul PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 

Sergey Vinogradov egyetemi docens, PhD, Szent István Egyetem 

Sztanó Gábor PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 

Taksás Balázs egyetemi adjunktus, PhD, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Tóth Bálint László PhD hallgató, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola 

Trautmann László tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék 

Varga Erzsébet Teréz egyetemi adjunktus, PhD, Budapesti Corvinus Egyetem 

Vertetics Ádám gazdasági igazgató, Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 

Zsengellér József Rektorhelyettes, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

Zsinka László egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

    TARTALOM 

HOMLOKTÉR

Beszterczey András – Vertetics Ádám: Előszó „Hazánkban a rendszerváltozás sajátosságaiból adódóan a nagyvállalatok gyakran szigetszerűen működnek, így a felhalmozott tudás nem terül szét a gazdaságban” Interjú Varga Mihály miniszterelnök-helyettessel, a Pénzügyminisztérium vezetőjével 

Kovács Levente – Zsengellér József: Gazdasági kihívások keresztyén etikai vizsgálata 

Halász Győző Mihály, Halász Zsolt: Keresztény közgazdaságtan a válság után 

Magdolna Csath, Csaba Fási, Balázs Nagy, Nóra Pálfi , Balázs Taksás, Sergey Vinogradov: The role of knowledge and value intangibles in the age of great changes: the case of Hungary in international comparison 

Zsinka László: Rationality and Western Societal Development Max Weber’s Concept of Europe 

Varga Erzsébet Teréz:  Kálvin János és a reformáció jelentősége a mai közgazdasági gondolkodásban

FOLYÓIRATSZEMLE

Joseph E. Potter, Ernesto F. Amaral, Robert D. Woodberry (2014): A protestantizmus elterjedésének hatása a férfi ak jövedelmére Brazíliában (1970-2000), Hardi Zsuzsanna 

Sascha O. Becker, Ludger Woessmann (2009): Tévedett-e Max Weber?, Bartók Viktor 

Odd Langholm (2009): Luther Márton tanainak szöveghű elemzése a kereskedelemről és az árakról, Balogh Attila 

Peter L. Berger (2010): Max Weber él és jól van és Guatemalában él: a protestáns etika ma, Balogh Attila 

Harrison, Peter (2011): Adam Smith és a láthatatlan kéz története, Kozák Sándor 

Carlos Newland (2018): Világszerte csökken a kapitalizmus támogatottsága, Kozák Sándor? 

Timothy Alborn (2017): A valaha alkotott legnagyobb metafora: arany a brit Bibliában, 1750-1850., Prajczer Petra 

Stephen K. Sanderson, Seth B. Abrutyn, Kristopher R. Proctor (2011): A protestáns etika vizsgálata kvantitatív történelmi adatokkal: kutatási jegyzet, Recskó Márk

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA

Benczes István: A BCE NKMDI műhelyeiből...

Hargitai Tibor: Redefi ning Euroscepticism Has the Netherlands become more Eurosceptic since 2002? 

Balog Ádám: Sharing economy as a new business model or just a phenomenon? 

Sztanó Gábor: 10 years aft er the GFC: A lost decade for the emerging countries? 

Joan Miguel Tejedor-Estupiñan: Oil, development and confl ict in Iraq: An introduction 

Tóth Bálint László: The V4 railway cooperation – Is there a homogeneous Visegrad Railway Area? 

Kovács Antal Ferenc: Environmental economic accounting to advance EU policies and private contribution to nature investments 

Nguyen Trinh Th anh Nguyen: Th e reform of Vietnamese Economic institutions under the impact of Free Trade Agreements 

Sebastian Paul: Th e Implications of Devastating Conditions in Refugee Camps on the European Migration Crisis 

Átadták az Év oktatója és az Év dolgozója kitüntetéseket

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

2. szám (2018 június)

Baksa Máté PhD hallgató, BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola

Balogh Attila egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Banai Ádám egyetemi adjunktus, BCE MNB Tanszék

Bartók Viktor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István egyetemi tanár, BCE Világgazdasági Intézet

Berde Éva egyetemi tanár , BCE Mikroökonómia Tanszék

Biro Marcell egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bod Péter Ákos egyetemi tanár, BCE Gazdaságpolitika Tanszék

Csaba László MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem és Central European University

Dénes János közgazdász

Fazekas Gábor PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Gedeon Péter egyetemi tanár, BCE Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Halász Győző Mihály egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Halmosi Péter egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Havril András közgazdász

Juhász Zita egyetemi adjunktus, ELTE-TáTK, Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék

Katona Márton PhD hallgató, BCE Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola, ÖHIG Tanszék

Kocziszky György egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Miskolci Egyetem

Kollai István egyetemi adjunktus, BCE Világgazdasági Intézet

Kolozsi Pál Péter egyetemi docens, BCE MNB Tanszék

Kornai János professor emeritus, Harvard University és Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Kóródi József MTA doktora, vasdiplomás közgazdász

Kovács Kármen egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kozák Sándor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kozma Miklós egyetemi adjunktus, BCE Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Kuncz Izabella tanársegéd, BCE Makroökonómia Tanszék

Lehmann Kristóf mb. tanszékvezető, egyetemi docens, BCE MNB Tanszék

Lovas Anita egyetemi adjunktus, BCE Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Mandel Miklós vasdiplomás közgazdász

Mihályi Péter tanszékvezető, egyetemi tanár, BCE Makroökonómia Tanszék

Nyisztor Tamás egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Oláh Dániel Ph.D. hallgató, Pécsi Tudományegyetem

Rácz Albert közgazdász

Simai Mihály akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék

Szentes Tamás akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék

Tajti Alexandra egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László tanszékvezető, egyetemi docens, BCE Mikroökonómia Tanszék

Varjú Bence egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Várpalotai Viktor Főosztályvezető-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium

Virág Attila egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozásfejlesztési Intézet

    TARTALOM

Kornai90. Workshop és konferencia 2018. A Köz-Gazdaság összefoglalója

I. Comparative Economics and Economic Systems– The impact of János Kornai’ thoughts – Workshop, 2018. január 18.

II. The importance of János Kornai’s research for understanding the changing role of the state in the economy – Konferencia, 2018. február 21-22.

János Kornai: About the value of democracy and other challenging research topics. Closing remarks at the conference on February 22, 2018

MARX 200. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Szentes Tamás: Marx politikai gazdaságtana. Avagy: marxista volt-e maga Marx? 

HOMLOKTÉR

A gazdaságpolitikusok azok, akik a mélyreható változtatásokat kezdeményezve új alternatívákat keresnek – interjú Antoine Godin-nal

Simai Mihály: A harmadik évezred nyitánya (részletek a Corvina Kiadónál 2016-ban megjelent könyvből)

Az erősebb Közép-Európa erősebb Európai Uniót és transzatlanti közösséget jelent: Horvátország szerepe a kohéziónkban és rugalmasságunkban. Kolinda Grabar-Kitarović,  a Horvát Közársaság elnökének beiktatási beszéde a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csaba László: A 21.század a világ közgazdaságtanában

Oláh Dániel – Várpalotai Viktor: Régi paradigmák, új lendület: A magyar gazdaság növekedési képességének megerősítése

Banai Ádám – Kolozsi Pál Péter: Fenntartható hitelpiac, fenntartható fejlődés

INTERJÚ

„A doktori iskolák között összehangoltabb, stratégiaibb szemléletű párbeszédre nyílik lehetőség” Interjú Gulácsi László egyetemi tanárral, tudományos rektorhelyettessel

LAUDÁCIÓ

„A „globalizált falu” viszont olyan kis, vidéki hely, amely fekvése és mérete ellenére benne van a globális vérkeringésben”. Interjú Palánkai Tiborral

AZ EGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL - HONNAN INDULTUNK ÉS HOVÁ HUTOTTUNK

Dénes János: Emlékek a Közgázról

Havril András: „Nem juthattam volna az eredeti élethelyzetemből egyetemi tanulási lehetőséghez, ha ez a társadalmi forgószél nem lett volna"

Kóródi József: „Az egyetemi közéletre rányomta bélyegét a problémákkal való foglalkozás, az események követése, megvitatása”

Mandel Miklós: Visszaemlékezés az 1946-ban útjára indult Magyar, 1948-tól Magyar Marx Károly, a rendszerváltás után Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási, 2004-től Budapesti Corvinus Egyetemre

Rácz Albert: Köszönet az Egyetemnek

Simai Mihály: Adalékok a kezdetekhez, a Közgáz és a Világgazdasági Intézet őstörténetéhez (Ahogy én láttam, és talán formáltam)

TANULMÁNYOK

Berde Éva – Kuncz Izabella: Demográfia és növekedés – Ronald Lee és Andrew Mason növekedési modelljei és az általuk felvázolt jövőkép

Gedeon Péter: 1958 versus 1985. A szocializmus politikai gazdaságtanának két tankönyve Magyarországon

Kovács Kármen: Gondolatok a viselkedési közgazdaságtan aktuális helyzetéről

Virág Attila: Energiastratégiák a Szíriai válság metszetében – Egy kelet-közép-európai nézőpont

Halmosi Péter: Detroit város 2013-as csődesetének tanulságai

DOKTORI MŰHELYEK

Fazekas Gábor: Az általános forgalmi adó és a társasági adó hatása a kínai működőtőke-beáramlásra Közép-Kelet-Európában

KÖNYVEKRŐL

Vonnák Balázs (szerk.): Modern jegybanki gyakorlat (Bod Péter Ákos)

Pénzügyekről másképpen: Fenntarthatóság és közösségi pénzügyek. (Juhász Zita)

Marie-Helen Maras: A terrorizmus elmélete és gyakorlata. Betekintés korunk legnagyobb civilizációs fenyegetésének strukturált felépítése mögé

Egy tiszta ember, tiszta gondolatai: Gondolatok Muzslay István munkásságát bemutató emlékkötet kapcsán (Kocziszky György)

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

1. szám (2018 január)

Bihari Péter egyetemi docens,  Budapesti Corvinus Egyetem,  Mikroökonómia Tanszék; tudományos főmunkatárs,  Budapesti Gazdasági Egyetem

Bokros Lajos egyetemi tanár, Central European University;  Babes-Bolyai University

Chavance Bernard professzor, Université Paris Diderot

Chikán Attila akadémikus, professor emeritus, Vállalatgazdaságtan  Intézet, Gazdálkodástudományi Kar,  Budapesti Corvinus Egyetem

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, igazgató, Vállalatgazdaságtan Intézet,  Gazdálkodástudományi Kar,  Budapesti Corvinus Egyetem

Dénes Ferenc sportközgazdász, sportgazdasági tanácsadó

Endrész Marianna vezető közgazdász, Magyar Nemzeti Bank

Friedman, Benjamin M. William Joseph Maier Professzor, Harvard Egyetem

Gewirtz, Julian Baird doktorjelölt, Oxford Egyetem

Győrffy Dóra DSc, egyetemi tanár. PPKE-BTK, Nemzetközi  Tanulmányok Tanszék és BCE-KTK,  Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Hart, Oliver Andrew E. Furer Professzor, Harvard Egyetem

Kaderják Péter kutatóközpont-vezető,  Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Király Júlia címzetes egyetemi tanár, IBS Budapest

Kovács Erzsébet tanszékvezető, egyetemi tanár, dékán, Operációkutatás  és Aktuáriustudományok Tanszék, Közgazdaságtudományi Kar

Maskin, Eric Adams University Professzor, Harvard Egyetem

Mihályi Péter Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia  Tanszékének, tanszékvezető egyetemi tanára

Ritter Tibor közgazdász, a szerkesztőbizottság tagja

Rosta Miklós egyetemi docens, BCE-KTK,  Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Sárvári Balázs  egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem,  Mikroökonómia Tanszék;  rektor, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Simonovits András tudományos tanácsadó, MTA KRTK KTI;  professzor emeritus, BME MI

Szabó Bökény szakfordító

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens,  Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Valentinyi Ákos egyetemi tanár, University of Manchester,  tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI,

Vályogos Győző óraadó volt a Vállalatgazdaságtan Intézetben,  a egykori OTP Garancia Biztosító marketing igazgatója,  a Rajk László Szakkollégium volt hallgatója

Vértes András  elnök,  GKI Gazdaságkutató Zrt.

Xu Chenggang professzor, Cheung Kong Graduate School of Busin

    TARTALOM

Kovács Erzsébet: Kornai János köszöntése

Oliver Hart: Janos Kornai

Interview with Benjamin M. Friedman

Eric Maskin’s interview responses for János Kornai’s 90th birthday

Xu Chenggang: Celebration for Janos Kornai’s 90th Birthday

Bernard Chavance: A message from Bernard Chavance

A Kornai-hatás. Bihari Péter, Bokros Lajos, Király Júlia és Vértes András Kornai János munkásságának, gondolkodásának hatásáról

Mihályi Péter: Lehet-e befolyásolni a gazdaságpolitikát a „gondolat erejével”?

Simonovits András: Mit tanultam Kornai Jánostól?

Győrffy Dóra és Rosta Miklós: Kornai János jelentősége a közgazdaságtudományi oktatásban

Chikán Attila – Czakó Erzsébet: Az üzleti vállalkozás társadalmi tevékenység – avagy Kornai János munkássága és a Vállalatgazdaságtan

Sárvári Balázs: „Jó kezekben”

Chikán Attila: A hiány szerepe az átmenet szellemi előkészítésében

Dénes Ferenc — Endrész Marianna — Kaderják Péter — Valentinyi Ákos — Vályogos Győző: „A hiány” visszhangja Keleten és Nyugaton (A recenziók tükrében)

Julian Baird Gewirtz: A hajóút, ami megváltoztatta Kínát. Mit tanulhatna Xi Zhaotól. Fordította: Szabó Bökény

A „Kornai”

ENGLISH ABSTRACT

ENGLISH ABSTRACT

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

Utolsó frissítés: 2019.01.14.