Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

3. szám (2019. október)

2. szám (2019. június)

E SZÁMUNK SZERZŐI

Bod Péter Ákos egyetemi tanár, BCE Gazdaságpolitika Tanszék

Csekő Imre tanszékvezető, egyetemi docens, BCE, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék

Farkas Éva Zsuzsanna dékáni hivatalvezető, BCE Közgazdaságtudományi Kar

Granát Marcell egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hajnal György tanszékvezető, egyetemi tanár, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék, igazgató, Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet

Horváth László egyetemi docens, BCE, Közgazdasági Elméletek Története Központ

Jenei György Professor Emeritus, BCE, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

Kálecz-Simon András egyetemi adjunktus, BCE, Makroökonómia Tanszék

Kovács Erzsébet tanszékvezető, egyetemi tanár, a BCE Közgazdaságtudományi Kar dékánja

Lehmann Kristóf tanszékvezető, egyetemi docens, BCE, MNB Tanszék, nemzetközi monetáris politikáért és gazdaságpolitikai ismeretterjesztésért felelős igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Lőrincz László egyetemi adjunktus, BCE, Munkagazdaságtan Központ

Major Klára tanszékvezető, egyetemi docens, BCE, Makroökonómia Tanszék

Mihályi Péter egyetemi tanár, BCE, Makroökonómia Tanszék

Mike Károly egyetemi docens, BCE, Közgazdálkodás és Közpolitikai Tanszék

Rosta Miklós tanszékvezető, egyetemi docens, BCE, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Sárvári Balázs egyetemi adjunktus, BCE, Mikroökonómia Tanszék; rektor, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Sipos Júlia tudományos újságíró, a BCE kulturális munkatársa

Trautmann László egyetemi docens, BCE, Mikroökonómia Tanszék

Váradi László egyetemi adjunktus, BCE, Közgazdálkodás és Közpolitikai Tanszék

Zhang Kang egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

TARTALOM

HOMLOKTÉR

Whither the World: Neoliberalism, New Nationalism or New Pragmatism? Presented by Gregorz W. Kolodko

Beszélgetés dr. Kovács Erzsébet dékánnal és dr. Takáts Előddel, a BIS vezető közgazdászával

Trautmann László: Globalizáció, közgazdaságtudomány, oktatás

„… az együttműködés elsődleges célja, hogy az egyetemen támogassa a magyar közgazdaságtani szaktudás, közgazdaságtudomány és társterületeinek fejlesztését” Interjú Lehmann Kristóffal, a Magyar Nemzeti Bank Nemzetközi monetáris politikai és gazdaságpolitikai ismeretterjesztésért felelős igazgatójával

Bod Péter Ákos: Rendszerváltozás és a közgazdaságtudományi képzés megváltozása – reflexiók fél-közelből

Farkas Éva Zsuzsanna: A Közgazdaságtudományi Kar harmadik évtizede a számok tükrében

Szemelvények a „Húszéves a Közgazdaságtudományi Kar” kötetből

TANSZÉKI TÜKÖR

Major Klára: Tanszéki Tükör

30 éves a Közgazdaságtudományi Kar - Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék Tanszéki bemutatkozó A tanszék oktatási és tudományos teljesítményének összefoglalása, 2019

Granát Marcell: Interjú Bod Péter Ákossal a Közgazdaságtudományi Kar megalapításának 30. évfordulója alkalmából

Granát Marcell: Interjú Andor Lászlóval a Közgazdaságtudományi Kar megalapításának 30. évfordulója alkalmából

Horváth László: Történet-történet, avagy dióhéjban azokról, akik évtizedekig a Közgazdasági Elméletek Története Tanszék élén álltak

Hajnal György, Jenei György, Mike Károly, Váradi László (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék): Egy innováció a Közgazdaságtudományi Karon: Út a Közszolgálati Tanszéktől a Közgazdálkodási és Közpolitikai Tanszékig

Major Klára – Kálecz Simon András: Soha nem könnyű változásokat elérni

Sokszínű matematika

Csekő Imre interjúja Zalai Ernő akadémikussal, a Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék Professor Emeritusával, a tanszék megalapítójával és korábbi tanszékvezetőjével: A népgazdasági tervezéstől a matematikai közgazdaságtanig, reformokon át

Mikroökonómia Tanszék régen és ma, 2019 márciusában

árom a harmincból: MNB Tanszék és a Jegybanki specializáció a Közgazdaságtudományi KaronH

Lőrincz László: Workshop a munkaerőpiac és munkaszervezet közgazdaságtanának oktatásáról

ineáris programozástól az igazságosabb futballszabályokig – az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék kutatásaibólL

Rosta Miklós: Interjú Bara Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusával, az Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék első tanszékvezetőjével a Tanszék megalapításáról és az egyetemünkről

Sugár András: Pihenjünk meg a korfák árnyékában (a BCE, a K kar és a Statisztika tanszék az adatok tükrében

ipos Júlia: „10 évig voltam a vezetésben, de a három tevékenység, az oktatás, a kutatás és a vezetői munka jelen volt mindig a munkámban, csak más arányokban.” Interjú Kerékgyártó GyörgynévelS

ipos Júlia: „Az, hogy átéreztem a hallgatók problémáit, biztos sokat segített a velük való kapcsolatban” Interjú Szarvas Beatrix-szal, az Egyetem korábbi dékánjávaS

A Pénzügy Tanszék 65 évéről

Mihályi Péter: A közgazdaságtudomány az elmúlt tíz év Nobel díjasainak tükrében

Balázs Sárvári: CEEPUS experience: Hungarian students are among the highest

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

1. szám (2019. március)

Baranyi Dániel Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgatója

Barczikay Tamás egyetemi tanársegéd, Világgazdasági Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem

Bareith Tibor PhD student at Kaposvár University Faculty of Economic Science and Pallas Athene Domus Scientiae

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, igazgató, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem

Csath Magdolna az MTA doktora, professor emerita, Szent István Egyetem, Gödöllő, magántanár, kutatóprofesszor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Csonka Arnold associate professor at Kaposvár University Faculty of Economic Science

Görög Vivien hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Horváth László egyetemi docens, BCE, Közgazdasági Elméletek Története Központ

Kovács Ágnes Boehringer-Ingelheim RCV Magyarország

Kovács Péter habilitált egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Kovács-Szamosi Rita student, Corvinus University of Budapest, School of Economics

Kozma Miklós egyetemi docens, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Lestár Fanni egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Mahshid Moradi PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Matolay Réka egyetemi docens, Döntéselmélet Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Melek Aylin Özoflu PhD Student, International Relations Multidisciplinary Doctoral School, Corvinus University of Budapest

Mezei Attila PhD Student, International Relations Multidisciplinary Doctoral School, Institute of International Relations, Corvinus University of Budapest

Miklós Gábor egyetemi tanársegéd, Világgazdasági Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Nino Rusidze PhD Student, International Relations Multidisciplinary Doctoral School, Corvinus University of Budapest

Ölvedi Tímea PhD hallgató, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapesti Corvinus Egyetem

Palik Júlia PhD Student, Peace Research Institute of Oslo (PRIO), International Relations Multidisciplinary Doctoral School, Corvinus University of Budapest

Palkó Péter egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Plósz Dániel János okleveles közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgatója, a Magyar Közgazdasági Társaság Államháztartási Szakosztályának titkára

Polónyi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

Sándorné dr. Kriszt Éva egyetemi tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem

Schepp Zoltán egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Sevilay Kahraman associate professor, Middle East Technical University

Szabó Dorottya egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Szűcs Laura egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László egyetemi docens, Mikroökonómia Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Weiner Csaba PhD, tudományos főmunkatárs, Bolyai-ösztöndíjas, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet

Xu Xinxin PhD Student, International Relations Multidisciplinary Doctoral School, Corvinus University of Budapest

Zoltayné Paprika Zita dékán, egyetemi tanár, Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem

TARTALOM

HOMLOKTÉR

Sándorné Dr. Kriszt Éva: A gazdaságtudományi képzések fejlesztési lehetőségeiről a magyar felsőoktatásban

Schepp Zoltán: A Pécsi Tudományegyetem gazdaságtudományi képzéseinek helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről

Kovács Péter – Görög Vivien: Egyetemek hallgatói megtartóképessége

Polónyi István: Hallgatói rekrutáció, képzési szerkezet és munkaerő-piaci illeszkedés a vidéki tudományegyetemeken

Három fő vezérlő elv, ami minden egyes tevékenységben meg kell, hogy jelenjen: a vállalati kapcsolódás, a második az etika erősítése, a felelősség, a fenntarthatóság és a harmadik a nemzetköziesedés. Interjú Zoltayné Paprika Zita dékánnal, egyetemi tanárral és Matolay Réka egyetemi docenssel

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA

Sevilay Kahraman - Melek Aylin Özoflu: Rethinking European integration process in the light of crises introduction

Xu Xinxin: Chinese Investment in Central and Eastern European Countries – A Study of Motivations

Nino Rusidze: Estonia, Regional Challenges and State Brand

Mezei Attila: The Trusteeship Council and State Failure – Trusteeship Systems and the Forgotten UN Organ in the 21st Century

Júlia Palik: Civil war theory testing: How greed, horizontal inequalities, and institutions explain the Yemeni civil war between 2004 and 2009?

TANULMÁNYOK

Csath Magdolna: A nemzeti versenyképesség puha tényezői

Ölvedi Tímea – Miklós Gábor: Az euró bevezetésének lehetősége Romániában és Magyarországon

KLASSZIKUSOK

John Bates Clark: a jövedelemelosztást meghatározó természeti törvényekről

Carl Menger: A pénz eredetéről

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Weiner Csaba: Energiaellátás-biztonság és gázdiverzifikáció Magyarországon: elmélet és gyakorlat

Rita Kovács-Szamosi - Tibor Bareith - Arnold Csonka: Attitudes against personal bankruptcy of foreign-currency debtors in Hungary

Mahshid Moradi - Kovács Ágnes: Az egészségügyi forrás allokáció aktuális kérdései Iránban; egészségügyi technológiaelemzés

AUDITÓRIUM

Konferencia összefoglaló: „Államadósság-kezelés – tíz évvel a válság után”

Képezd magad?!? A vállalati igények és a képzési lehetőségek perspektívái - Beszámoló az Ipar- és Vállalkozási Szakosztály szekciójáról - 56. Közgazdász-vándorgyűlés, Debrecen

KÖNYVEKRŐL

Egy újabb világgazdasági átalakulás küszöbén - Ben. S Bernanke, Volt merszünk cselekedni, Napvilág Kiadó, Budapest, 2017

TALLÓZÓ

Mit tanulhatunk az északiaktól?

Barry Naughton (2017): Is China socialist? - Journal of Economic Perspective 31(1):3-24

ONLINE TANULMÁNYOK

Mihályi Péter: Miként lett „bukott állam” Magyarországés ki volt a felelős érte?(Az I. világháború 100 éves perspektívából)

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

Utolsó frissítés: 2019.10.04.